Актуално

Онлайн психологични консултации

Онлайн психологични консултации

Интернет е навлязъл плътно в живота на почти всички хора на планетата, въпреки че преди няколко десетилетия дори не е съществувал. В този момент през глобалната мрежа хората пътуват, учат, пазаруват, включително и храна и тази тенденция се развива всеки ден все повече и повече. Всяка година броят на потребителите на интернет расте и сега практически няма нито едно семейство в България, което да няма персонален компютър, смартфон или друга джаджа, с която можете да влезете онлайн.

Интернет е толкова привлекателен, тъй като предоставя на човек огромен брой възможности, без да напуска дома си и отдавна е интересен и удобен не само за тези, които трудно напускат дома си, но и за тези, които просто ценят времето си. Ние сме информационно общество, ние сме хора, които консумират огромно количество информация всеки ден. Технологиите за интернет отдавна са се превърнали в неразделна част от нашия живот и за разумен съвременен човек това не е играчка или средство за забавление, това е преди всичко ресурс за комуникация и други много важни работни процеси..

Отличителни черти на информационното общество:

– повишаване ролята на информацията и знанието в живота на обществото;

– увеличаване на дела на информационните комуникации, продуктите и услугите в брутния вътрешен продукт;

– създаване на глобално информационно пространство, което осигурява ефективно информационно взаимодействие на хората, техния достъп до световни информационни ресурси и задоволяване на потребностите им от информационни продукти и услуги.

Ако по-рано много психолози бяха скептични относно консултирането чрез интернет комуникация, то всеки ден ситуацията се променя в световен мащаб. А понякога хората дори са принудени да преминат към дистанционна работа поради кризисни ситуации в света или в личния си живот. Светът се развива, променя, преминава през различни кризи и информацията вече е част от нашия живот, която е тясно включена във всички процеси, включително в процесите на подпомагане на хора и групи от хора. Сега почти всеки практикуващ психолог поне веднъж в живота си провежда интернет консултация. За нашето информационно общество интернет е безценен ресурс, важно е да можем да го използваме за доброто и за развитието на себе си и обществото. И тази тенденция важи за психологическата помощ чрез интернет в същата степен, както във всяка друга област на живота. Към този момент почти всички видове психологическа помощ могат да се извършват чрез глобалната информационна мрежа:

Психологическо образование (в консултиране, лекции, семинари, предавания на живо, видео лекции, уебинари и др.).

Психодиагностика (идентификация на проблеми и други психологически показатели с помощта на компютърни технологии и интернет).

Онлайн психологически консултации (психологическа помощ на хора, които са в рамките на психологическата норма при адаптация, развитие и разширяване на личностния потенциал).

Психотерапия (насочена към решаване на дълбоки личностни проблеми и дълбока личностна трансформация), както клинична, така и неклинична.

Психокорекция (възстановяване на нормата, както от гледна точка на емоционалното състояние, така и от гледна точка на личностните черти).

Все повече специалисти адаптират творчески методите и техниките на своята работа в офиса, така че да могат да бъдат използвани изцяло или частично в работата си от разстояние.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.