Кога човек има нужда от психологическа подкрепа?

Какво прави психолога и с какво може да помогне?

Психичното благопулучие е сред най- атрактивните теми в модерната психология през последните години. Факт е, че все повече хора осъзнават колко важно и необходимо е да полагат грижи за своята емоционална стабилност. В наши дни почти всеки човек има нужда от психологическа подкрепа. Диманичното ежедневие се отразява и на комуникацията между хората, която също е преминала през своята трансформация. Все по трудно човек може да сподели със своите приятели свойте проблеми и грижи.

Психолога работи с клинично здрави хора, който искат да положат грижи за своя собствен психичен свят. Ежедневно всеки от нас се сблъсква с житейски ситуации които ни поставят в условия на тестване на психологическата ни устойчивост . Това системно напрежение се проявява в хроничен стрес , който от своя страна води до нарушение във вегетативната нервна система , а на по късен етап е предпоставка за редица здравословни проблеми.
Още в древността Сократ е писал „ Няма телесна болест, ако няма душевна!”

В зависимост от потребността на всеки човек, заедно с психолога се работи в различни проблемни области като ;
~ междуличностни отношения
~конфликти в семейство
~личностови разтройства и самооценка
~тревожни разтройства – фобий , хипохондрия и паникатаки
~депресия и депресивни състояния

Работата на психолога е с помощта на различни техники да помогне на своя клиент да развие своя собствен срит потенциал за справяне, в напълно защитена среда ( в кабинета на психолога) и в пълна конфиденциалност . Това е съвместна работа, затова е важно да има добра комуникативна връзка между клиента и терапевта.