Аница Хугасиян
психолог- консултант

Членство

Дружество на психолозите в България (ДПБ) № BG-RP-2235

Единния регистър на медиаторите в България към

Министерството на правосъдието № 20200326002

Квалификации

Магистър Психологично Консултиране

Свидетелство за професионална квалификация -Търговска медиация

Специализация -Психодиагностика на когнитивни процеси и личност,
внимание, памет, мислене и интелект

Свидетелство за професионална квалификация – Психологично консултиране и въведение в психотерапията

Свидетелство за професионална квалификация- Психологично консултиране и основи на психотерапията – интегративен подход

Обучение “Психика и тяло -клинични и консултативни аспекти”

Обучение ” Методика на психологичната експертиза”

Обучение ” Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция “

Обучение ” Психосоматика”

Обучение „Когнитивно-поведенческа терапия при депресия“ водещ Джудит Бек към института BECK

Обучение „Криминалистика- действия по разследване“

Свидетелство за професионална квалификация – Компютърно замерване на нивото на стрес, адаптация и ресурс за справяне на човек в стресова среда.