Причина за ниското самочувствие при децата

  Безспорно е трудно да се определят най-значимите елементи в развитието на едно дете. Може ли да се отговори еднозначно на въпроса „Кое е най-важно за него?“ И може ли да се подредят по приоритет значимите за всяко дете неща, обобщавайки ги в универсална формула? В когнитивно-поведенческата психотерапия се работи с преформулиране на нашите убеждения. Прочети повече …