ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

Бакалавър по специалност „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Магистър по специалност „Социална психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

13055006_1013181695436413_176837706732386858_o

Сертификати:

Специализирани умения в Когнитивно-поведенческата психотерапия към Център „Спектра“ гр. София (тук)

Когнитивно-поведенческа терапия при психози и личностови разстройства

Когнитивно-поведенческа терапия при „Биполярно разстройство“ и „Дисоциативно разстройство“(тук)

Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства(тук)

Когнитивно-поведенческа терапия при „Гранично личностово разстройство с биполярни симптоми“

Когнитивно-поведенческа терапия при „Генерализирана тревожност“

Когнитивно-поведенческа терапия при „Посттравматичен стрес“

НЛП техники при работа с родители

„Полинаркомании – медико-социални аспекти, скрининг и ранни интервенции“